Velkommen i Kulturmødet
Bibelen på andre sprog
På hjemmesiden www.bible.is gives der mulighed for at lytte og læse Bibelen på mange forskellige sprog. Det er faktisk helt sjovt at prøve sig frem på hjemmesiden.
På ikonet ESV vælges sproget, med "bogmærket" vælges bog og kapitel i bibelen, og så er det bare at afspille eller læse tekst afsnittet. Ikke alt endnu indtalt.

Bible in other languages
The website www.bible.is is given the opportunity to listen and read the Bible in many different languages. It's actually quite funny to try the website.
With icon ESV you chooses language, with "bookmark" you select book and chapter of the Bible, and then it just to play or read the text. Not everything yet recorded.
Velkommen til Kulturmødet

På kulturmødet mødes vi fra forskellige lande og kulturer for at lære hinanden at kende og stifte nye venskaber.
» Kl. 17.30: Fælles spisning
» Forskellige aktiviteter, mulighed for at snakke med hinanden og i øvrigt at lære nye at kende.
» Aftensang, kaffe, te og kage.
» Slut kl. 20.15.
Arrangementet er for hele familien og tag gerne andre med. Vi glæder os til at møde dig…

Hvis du vil vide mere eller har brug for kørelejlighed, kan du kontakte:

- Mette og David, tlf. 61 63 54 93
Welcome to the Culture Meeting

We are coming together from different countries and cultures and we get rich opportunity to know each other and establish new friendships.
» At 5:30 pm: We share a meal together
» Through various activities you will get to know new people in a relaxing way
» Evening song, coffee/tea and a piece of cake.
» The programme ends at 8:15 pm
It is an evening for the whole family, so bring your friends and family. We are looking forward to meet you …

If you want more information or need a ride, please contact:

- Mette and David, phone 61 63 54 93

Kommende kulturmøder afholdes:
 • 10. august 2019, kl. 11.00
  - International dag på torvet
 • 30. august 2019, kl. 17.30
 • 07. september 2019, kl. 09.45 (udflugt)
 • 25. oktober 2019, kl. 17.30
 • 15. november 2019, kl. 17.30
 • 13. december 2019, kl. 17.30
 • 31. januar 2020, kl. 17:30
 • 28. februar 2020, kl. 17.30
 • 27. marts 2020, kl. 17.30
 • 24. april 2020, kl. 17.30
 • 29. maj 2020, kl. 17.30
 • 26. juni 2020, kl. 17.30
Schedule for upcoming cultural meetings:
 • August 10th 2019 at 11:00 am
  - International Day in Esbjerg
 • August 30th 2019 at 5:30 pm
 • September 7th 2019 at 9:45 am (an excursion)
 • October 25th 2019 at 5:30 pm
 • November 15th 2019 at 5:30 pm
 • December 13th 2019 at 5:30 pm
 • January 31th 2020 at 5:30 pm
 • February 28th 2020 at 5:30 pm
 • March 27th 2020 at 5:30 pm
 • April 24th 2020 at 5:30 pm
 • May 29th 2020 at 5:30 pm
 • June 26th 2020 at 5:30 pm