Velkommen i Kulturmødet
Bibelen på andre sprog
På hjemmesiden www.bible.is gives der mulighed for at lytte og læse Bibelen på mange forskellige sprog. Det er faktisk helt sjovt at prøve sig frem på hjemmesiden.
På ikonet ESV vælges sproget, med "bogmærket" vælges bog og kapitel i bibelen, og så er det bare at afspille eller læse tekst afsnittet. Ikke alt endnu indtalt.

Bible in other languages
The website www.bible.is is given the opportunity to listen and read the Bible in many different languages. It's actually quite funny to try the website.
With icon ESV you chooses language, with "bookmark" you select book and chapter of the Bible, and then it just to play or read the text. Not everything yet recorded.

Velkommen til Kulturmødet

På kulturmødet mødes vi fra forskellige lande og kulturer for at lære hinanden at kende og stifte nye venskaber.
» Kl. 17.30: Fælles spisning
» Forskellige aktiviteter, mulighed for at snakke med hinanden og i øvrigt at lære nye at kende.
» Aftensang, kaffe, te og kage.
» Slut kl. 20.15.
Arrangementet er for hele familien og tag gerne andre med. Vi glæder os til at møde dig…

Hvis du vil vide mere eller har brug for kørelejlighed, kan du kontakte:

- Mette og David, tlf. 61 63 54 93
Welcome to the Culture Meeting

We are coming together from different countries and cultures and we get rich opportunity to know each other and establish new friendships.
» At 5:30 pm: We share a meal together
» Through various activities you will get to know new people in a relaxing way
» Evening song, coffee/tea and a piece of cake.
» The programme ends at 8:15 pm
It is an evening for the whole family, so bring your friends and family. We are looking forward to meet you …

If you want more information or need a ride, please contact:

- Mette and David, phone 61 63 54 93

Kommende kulturmøder afholdes:
 • 29. januar 2021, kl. 17:30
 • 26. februar 2021, kl. 17.30
 • 26. marts 2021, kl. 17.30
 • 28. april 2021, kl. 17.30
 • 29. maj 2021, kl. 17.30
 • 25. juni 2021, kl. 17.30
 • 27. august 2021, kl. 17.30
 • 24. september 2021, kl. 17.30
 • 29. oktober 2021, kl. 17.30
 • 26. november 2021, kl. 17.30
 • 10. december 2021, kl. 17.30
Schedule for upcoming cultural meetings:
 • January 29th 2021 at 5:30 pm
 • February 26th 2021 at 5:30 pm
 • March 26th 2021 at 5:30 pm
 • April 23th 2021 at 5:30 pm
 • May 28th 2021 at 5:30 pm
 • June 25th 2021 at 5:30 pm
 • August 27th 2021 at 5:30 pm
 • September 24th 2021 at 5:30 pm
 • October 29th 2021 at 5:30 pm
 • November 26th 2021 at 5:30 pm
 • December 10th 2021 at 5:30 pm